FATA PERSONA

Zondag 29 mei deel III

Als de droom van het persoonlijke zelf wegvalt, verdwijnt ook de problematiek die daar onlosmakelijk mee verbonden is. Het denkbeeldige individu voelt zich afgesneden van het leven en voelt daardoor een fundamenteel gemis. Dit resulteert in een zoekbeweging, een verlangen om terug te keren naar de oorspronkelijke toestand van compleet zijn. Maar wat het individu ook doet om het begoogde doel te bereiken, het zal nooit vinden wat het zoekt, want de zoeker is een gedroomd personage en zal nooit kunnen ontwaken uit de droom. Hij is de droom.

Het einde van de droom is het einde van de fictieve persoon. Daarmee valt het zoeken naar iets anders dan wat er nu is spontaan weg. Dat is waar de zoeker het diepst naar verlangt: zijn eigen afwezigheid. Wat overblijft, is simpelweg dit, wat er nu is, zonder het idee dat er iets zou moeten veranderen om compleet te zijn. De compleetheid is er al, ze ligt verscholen in alles wat er nu is.

Om werkelijk vrij te zijn dienen we niet alleen te ontwaken uit de droomtoestand, maar ook uit de zogenaamde waaktoestand. Werkelijk wakker worden is het ontwaken uit de egodroom, dat is het enige dat een einde zal maken aan het gevoel dat je niet opgewassen bent tegen al die triggers uit de buitenwereld. We dienen in onszelf te ontdekken wat altijd moeiteloos, onverstoorbaar wakker is en waarop geen enkele droom, hoe heftig ook, ook maar een spoor kan achterlaten. Dat is de ware waaktoestand.

Deel I: Geen vrijheid voor de persoon
Er is geen verlossing voor de zoeker, er is alleen maar verlossing vàn de zoeker. Het kost vaak even wat voordat dit inzicht begint door te dringen. … We zijn niet dat zoekende personage, want we nemen het waar. Als dat gezien wordt, dan valt het zoeken stil, want je kijkt vanuit dat, wat niet zoekt.

Deel II: Er valt alleen maar weg
Werkelijke groei is een proces waarin steeds meer van je wordt afgenomen, dat wil zeggen: alles wat vals, onwaar en onecht is. De ruimte die altijd werd gevuld met streven, zoeken en proberen, blijft nu gewoon leeg en dat kan voor de nog sluimerende energie van het ego aanvoelen als een aangrijpend gebeuren en een reden zijn om zich weer voluit te gaan manifesteren.