BEWUSTZIJN ALS ENIGE WERKELIJKHEID

 

Rupert Spira (°1960 - woont in Oxford, UK) is zonder enige twijfel één van de meest toonaangevende advaita leraren van de huidige generatie. Deze nieuws reeks is gebaseerd op 'The Nature of Consciousness', die we nu reeds een tijdloze klassieker mogen noemen. De titel werd door Han van den Boogaard uitmuntend vertaald als 'Bewustzijn als enige werkelijkheid', omdat dit zo treffend weergeeft waar non-dualiteit in essentie over gaat.

Onze wereldcultuur is gebaseerd op de aanname dat de werkelijkheid uit twee essentiële ingrediënten bestaat: geest en materie. In die dualiteit wordt materie beschouwd als het primaire element, wat aanleiding heeft gegeven tot het heersende paradigma dat zegt dat de geest, of bewustzijn - het kennende element van de geest - een afgeleide is van materie. In het algemeen wordt dus aangenomen dat bewustzijn een eigenschap van het lichaam is, en als gevolg daarvan hebben we het gevoel dat het 'ik, dit lichaam' is dat de wereld kent of zich er bewust van is.

Als de geest bevrijd is van zijn beperkingen houdt hij op geest te zijn en laat hij zich zien als het eeuwige, oneindige bewustzijn dat de wezenlijke, onherleidbare werkelijkheid ervan vormt. Het kennen van ons zijn zoals het werkelijk is, dat is de ervaring van vrede, geluk of liefde. Het is de enige kennis die de onderverdeling van de ervaring in een ogenschijnlijke dualiteit van subject en object niet nodig heeft. Daarom wordt gezegd dat het non-duale kennis is. Deze kennis is absoluut noodzakelijk als stevig fundament voor een proces van ontwaken. Maar het is slechts een middel, we willen het non-duale inzicht op een doorleefde manier integreren. Eerst tijdens de meditaties; en vervolgens in toenemende mate in het dagelijkse leven.

 

Bij de herneming van de reeks rond Rupert Spira zijn we gestart met een presentatie: Rupert Spira vs Nisargadatta vs neo-advaitaTijdens deze presentatie werd een duidelijke uitleg gegeven over de concepten en terminologie die Spira graag gebruikt in zijn boeken en tijdens bijeenkomsten. We vergeleken ook de manier waarop Spira bepaalde termen gebruikt in vergelijking met Nisargadatta. En waarom 'neo-advaita' benaderingen niet volwaardig zijn.


Deel I - De film en scherm (The movie and the screen)
Dit is een zeer krachtige metafoor die Spira vaak gebruikt. Geloven dat bewustzijn een bijproduct van het lichaam is, is net zoiets als geloven dat een scherm voortgebracht wordt door de film die erop verschijnt. Het scherm (bewustzijn) is continu aanwezig; de film komt en gaat (gedachten, gevoelens, fysieke sensaties en waarnemingen via de zintuigen). Blijvend geluk en vrede zijn niet in de film te vinden.

Deel II - Dromen
We beleven onze dromen als 'echt', maar bij het ontwaken merken we dat de ogenschijnlijk materiële objecten in onze dromen enkel in onze mind bestonden, ze waren dus louter mentaal. Dit is voor iedereen duidelijk. We merken ook dat de 'ik-figuur', het subject dat de droom beleefde, mee oplost wanneer de droom stopt. Het subject was dus gewoon een onderdeel van de droom, de dualiteit subject-object was illusoir.

Deel III - Het illusoire van de droom passen we nu toe op de waaktoestand, het echte ontwaken waar het in non-dualiteit over gaat. Spira noemt het 'the second awakening'. Een presentatie over waarneming, werkelijkheid, wat is materie? The matrix, zeg maar.

D
eel IV - The peace and happiness of our true nature. Have the courage and the clarity to see that Awareness does not know suffering. Deze keer hebben we het over lijden en het vinden van blijvend geluk en vrede, die niet in de objecten te vinden zijn.

Deel V - The rejection of the Now. Het ego is een activiteit, geen entiteit, een weerstand om volledig aanwezig te Zijn bij wat hier en nu is, precies zoals het is. 'Ja, maar...' zegt het ego steeds weer! Altijd is er eerst nog een voorwaarde, een probleem, het is nog niet compleet.